Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Zapomniałem hasła

Woda i ścieki - kolejne wyzwania
Woda i ścieki - kolejne wyzwania Opinia dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków była głównym tematem posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Oprócz niej zajęto się także uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po...
Spory o Rajsko i Wileńską
Spory o Rajsko i Wileńską Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Większe dyskusje rozgorzały wokół projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Pozytywną opinię zyskały plany dla obszarów: "Stare Podg&...
Apteki i organizacje
Apteki i organizacje Posiedzenie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej odbędzie się w środę, 20 listopada, o godz. 9.15 w sali Kupieckiej. Radni opiniować będą dwa projekty uchwał, które procedowane będą podczas środowej sesji: w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2014 roku oraz w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 3 u...
Na jednym bilecie po Małopolsce
Na jednym bilecie po Małopolsce We wtorek, 19 listopada, w Urzędzie Marszałkowskim podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Dokument ma charakter intencyjny i wpisuje się w szerszy projekt Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Władze wojewódzkie oraz samorządy Krakowa, Tarnowa, Bochni i Skawiny chcą współpracować przy integracji systemów transportu zbiorowego. Jednym z pierwszych projektów jest utworzenie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Porozumienie int...
Jeszcze łatwiej o krakowską karte miejską
Jeszcze łatwiej o krakowską karte miejską Pasażerowie, którzy chcą kupić swój pierwszy bilet okresowy zapisany na Krakowskiej Karcie Miejskiej, nie muszą już przychodzić do punktów sprzedaży biletów. Wystarczy, że zarejestrują się na stronie www.kkm.krakow.pl w zakładce eBilet. Otworzy się wtedy specjalna karta, gdzie klient wypełnia dane potrzebne do wydania Krakowskiej Karty Miejskiej z zapisanym biletem. Trzeba tam wpisać m.in. imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, numer telefonu, dok...