Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Sesja Rady Miejskiej w Skale - 31 maja 2016 r.

Sesja Rady Miejskiej w Skale - 31 maja 2016 r.

We wtorek 31 maja 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Skała (Rynek 29, pok. Nr 9) odbyła się sesja Rady Miejskiej. Przedstawiamy porządek obrad oraz relację wideo z ich przebiegu.

Na sesji dyskutowano m.in. na temat projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego (cz. 1: 1:00:00 i 1:07:57).

Program sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skała z prac od ostatniej sesji w tym z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Skale.
 5. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dot. wyrażenia stanowiska wobec projektu ochrony OPN;
  2. zmiany Uchwały nr XXXI/222/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 20 grudnia 2012 r. dot. określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  3. wyrażenia zgody na likwidację służebności gruntowej w Smardzowicach;
  4. przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Skale za 2015 r.;
  5. przyjęcia darowizny pieniężnej na rzecz Gminy Skała;
  6. zmiany budżetu Gminy Skała na 2016 r.;
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok.
 7. Przyjęcie protokołu nr 20 z sesji Rady Miejskiej w Skale.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.
 

 

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)