Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Owce i kozy chronią OPN

Owce i kozy chronią OPN

Wszyscy pasjonaci wycieczek po Ojcowskim Parku Narodowym od dnia 11 maja mogą na Górze Koronnej zobaczyć owce i kozy pracujące na rzecz ochrony przyrody.

Fundacja Przyroda i Człowiek rozpoczęła wypas stada owiec i kóz na Górze Koronnej, na powierzchni 1,20 ha naturowego siedliska 6210 (murawa kserotermiczna Festuco–Brometea). Stado owiec, któremu towarzyszy kilka kóz, można oglądać na stoku poniżej wejścia do Jaskini Ciemnej – widocznym spod Źródła Miłości czy Bramy Krakowskiej.

Siedliska nieleśne, w tym murawy kserotermiczne, są ważnym składnikiem szaty roślinnej i krajobrazu Ojcowskiego Parku Narodowego. Bogata i urozmaicona flora roślin naczyniowych muraw kserotermicznych nierzadko zawiera gatunki zaliczane do rzadkich i zagrożonych w skali Polski. Ciepłolubne zbiorowiska zostały ukształtowane głównie w wyniku ekstensywnej gospodarki pasterskiej i łąkarskiej. Zagrożeniem dla ich istnienia i funkcjonowania jest sukcesja wtórna, prowadząca do zarastania i eliminacji światłolubnych gatunków roślin. Utrzymanie pełnej zmienności zbiorowisk i zachowanie bogactwa florystycznego tych siedlisk wymaga podjęcia zabiegów ochrony czynnej polegającej na przywracaniu i utrzymywaniu dawnych, ekstensywnych form użytkowania, takich jak np. wypas zwierząt. W odróżnieniu od efektu działania kosy czy kosiarek mechanicznych, zwierzęta selektywnie zgryzają ruń, omijając, dla nich niesmaczne, cenne ciepłolubne gatunki roślin.

Fundacja Przyroda i Człowiek realizuje zadanie pn. Czynna ochrona muraw kserotermicznych na Górze Koronnej w Ojcowskim Parku Narodowym (SOOS Dolina Prądnika PLH120004), współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zadanie realizowane jest przy współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym.

 

Źródło: skala.pl, fot. Marceli Ślusarczyk

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)