Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Miliony na rozwój Małopolski w 2018 roku

Miliony na rozwój Małopolski w 2018 roku

Budowa kolejnych kilometrów obwodnic i tras rowerowych w ramach VeloMałopolska, innowacyjny projekt Tele-Anioł, inwestycje w wojewódzkich szpitalach i instytucjach kultury, przygotowanie do budowy Małopolskiego Centrum Nauki i Centrum Muzyki – to jedne z najważniejszych inwestycji, jakie ujęto w projekcie budżetu Województwa Małopolskiego na przyszły rok. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków i dochodów regionu w 2018 roku przedstawił w piątek marszałek Jacek Krupa.

Już w najbliższy poniedziałek sejmik województwa małopolskiego rozpocznie pracę nad projektem budżetu województwa na 2018 rok – wtedy zaplanowano pierwsze czytanie uchwały budżetowej. To początek całej procedury przyjęcia planu wydatków i dochodów Małopolsk na 2018 rok.

- Radni województwa zajmą się projektem budżetu na 2018 roku na samym początku sesji. To jednak dopiero początek naszej pracy – teraz przez kolejne dwa tygodnie jest czas na dokładną analizę 
i ewentualne poprawki, zgłaszanie wątpliwości. Sesję budżetową, podobnie jak w zeszłym roku, zaplanowano na 28 grudnia – tłumaczy marszałek Jacek Krupa.

Projekt przyszłorocznego budżetu Małopolski zakłada prognozę dochodów na poziomie 1 602 mln zł i wydatków w wysokości 1 662,1 mln zł. Dobre zbilansowanie tegorocznego budżetu widać świetnie po znacznym– w porównaniu do zeszłego roku – zmniejszeniu się deficytu.

W projekcie budżetu zakładamy deficyt w wysokości 60,1 mln zł, co oznacza, że jest o 65 proc. niższy niż ten planowany przed rokiem. Już jednak wiadomo, że zostanie sfinansowany m.in. z kredytu na realizację projektów unijnych, emisji obligacji czy istniejącej nadwyżki w bieżących rozliczeniach – podkreśla marszałek Krupa.

Wśród wydatków zaplanowanych na 2018 roku spory udział mają przedsięwzięcia wieloletnie – czyli takie, które województwo realizuje na przestrzeni kilku lat. W przyszłorocznym budżecie jest w sumie 157 takich projektów o wartości ponad 1,13 mld zł (z czego faktyczny udział ze środków własnych województwa to 372 mln zł). Spośród tych inwestycji aż 110 jest współfinansowane ze środków unijnych – łączna pula dofinansowania unijnego to 587 mln zł. 

Przyszłoroczny budżet to przede wszystkim inwestycje, które rozwijają region i służą mieszkańcom. To budowa i remonty dróg, modernizacje w szpitalach, innowacyjne projekty edukacyjne, kulturalne 
i społeczne. Większość z tych projektów jest realizowana przy dużym wsparciu środków unijnych, dzięki którym gospodarka i pozycja naszego regionu tak zdecydowanie się umacnia – dodaje Krupa.

Najwięcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie zaplanowano na transport – to ok. 821 mln zł, czyli ponad 49% wszystkich wydatków. Dzięki tym pieniądzom uda się m.in. dokończyć budowę obwodnic Miechowa, Gdowa, a rozpocząć prace przy obwodnicach Tuchowa, Zatora czy Skawiny. Już wiadomo, że 60 mln zł z tej puli zostanie przeznaczone na kolejny etap budowy sieci dróg rowerowych VeloMałopolska, a 14 mln zł – na dalszy rozwój systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.

Spore środki zarezerwowano również na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – to aż 165,8 mln zł (10% wszystkich wydatków). Wśród zaplanowanych projektów są m.in. inwestycje w Teatrze im. J. Słowackiego, Muzeum Archeologicznym w Krakowie, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem czy Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Środki pomogą też w realizacji projektu Skansenova, dzięki któremu ponad 100 zabytkowych obiektów odzyska dawny blask.

Rok 2018 w Małopolsce to także czas na ciekawe projekty edukacyjne (na ten dział zaplanowano 85,1 mln zł ) oraz konkretne wsparcie nauki (w wysokości 26,7 mln zł). Środki te zostaną wydane m.in. na Małopolskie Centrum Nauki, Małopolską Chmurę Edukacyjną czy modernizację kształcenia zawodowego.  

Już wiadomo, że na kolejne inwestycje w służbę zdrowia Województwo Małopolskie przekaże w 2018 roku 30 mln zł. Pozwoli to m.in. na uruchomienie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika; doposażenie i zmodernizowania szpitala specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, szpitala im dr J. Babińskiego w Krakowie czy Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Z kolei na działania z dziedziny ochrony środowiska – czyli m.in. zakup oczyszczaczy powietrza dla małopolskich żłóbków i przedszkoli, a także wsparcie innowacyjnego projektu LIFE czy termomodernizacje wojewódzkich budynków – zaplanowano w sumie 28,6 mln zł.

Źródło: mlopolska.pl

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)