Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Składanie wniosków dowodowych w sprawie karnej

Składanie wniosków dowodowych w sprawie karnej

W zależności czy sprawa, która nas dotyczy, jest na etapie postępowania przygotowawczego czy sądowego, wnioski dowodowe składamy albo organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze (policja, prokurator) albo sądowi. Prawo do składania wniosków o przeprowadzenie konkretnego dowodu przysługuje stronie postępowania, czyli osobie podejrzanej (oskarżonej) lub pokrzywdzonej. Prawo to nie przysługuje zaś świadkowi.

W polskiej procedurze karnej dowody przeprowadzane są na wniosek, którejś ze stron postępowania lub z urzędu, czyli inicjowane np. przez sąd.

Jaką formę może przyjmować wniosek dowodowy? Może być on złożony ustnie do protokołu lub na piśmie. Najistotniejszą kwestią jest właściwe uargumentowanie potrzeby przeprowadzenia wnioskowanego dowodu. Ma to zwłaszcza znaczenie, gdy składa się wniosek ustnie, gdyż wówczas pod wpływem stresu może być ciężko dokładnie sformułować tezę dowodową. Ów teza dowodowa to okoliczność, którą wnioskowany dowód ma poprzeć, np. zgłaszamy, iż świadkiem wypadku był Jan Kowalski, wnioskujemy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na okoliczność np. przebiegu wypadku, osób uczestniczących w wypadku, warunków pogodowych podczas zdarzenia itp.

O przeprowadzenie jakich dowodów można wnioskować? Dowodem w postępowaniu karnym może być przesłuchanie świadka, opinia biegłego, oględziny, dowód z dokumentu czy np. z nagrania.

Samo złożenie wniosku dowodowego nie gwarantuje, iż organ prowadzący postępowanie przychyli się do jego przeprowadzenia. Sąd może oddalić każdy wniosek dowodowy, gdy uzna, że np. okoliczność, na którą ma być przeprowadzony dowód, została już udowodniona lub np. gdy przeprowadzenie dowodu, według wszechstronnej wiedzy i reguł doświadczenia życiowego, nie będzie adekwatne - przydatne do dowodzonych przez stronę okoliczności.

Składając wniosek dowody pamiętajmy, że nie wszystkie okoliczności wymagają przeprowadzenia dowodu, by zostało one przyjęte i uznane prze sąd. Należą do nich fakty powszechnie znane, jak i znane sądowi z urzędu. Przykładami takich faktów mogą być np. ogólnie znane wydarzenia historyczne, polityczne czy zjawiska ekonomiczne.

Pamiętać nalży, iż strona postępowania ma zawsze prawo do wzięcia udziału w przeprowadzeniu dowodu, dlatego czasem lepiej np. na etapie postępowania przygotowawczego, ustnie lub pisemnie, zgłosić, iż wyraża się wolę uczestniczenia w przeprowadzeniu dowodu. Organ prowadzący nie może odmówić stronie wzięcia przez nią udziału w danej czynności. Uczestnictwo podczas przesłuchiwania świadka stwarza możliwość zadawania konkretnych pytań, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

Właściwe składanie wniosków dowodów ma kluczowe znaczenie dla całokształtu danej sprawy, a zwłaszcza dla okoliczności, które mają zostać uwypuklone. To dowody, które są oceniane przez sąd, decydują o rozstrzygnięciu i potencjalnych konsekwencjach.

 

Źródłem artykułu był wpis na blogu na stronie: https://kowalikpajewski.pl/

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)