Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Sesja Rady Miejskiej w Skale - 29. sierpnia 2017 r.

Sesja Rady Miejskiej w Skale - 29. sierpnia 2017 r.

Zastanawiasz się, o czym debatowali radni podczas sesji Rady Miejskiej w Skale, która odbyła się we wtorek 29 sierpnia 2017 o godz. 10 w Urzędzie Miasta i Gminy Skała? Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z obrad.

Szczegółowy program sesji dostępny jest pod nagraniem.

 
Program obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skała z prac od ostatniej sesji w tym z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Skale.
 5. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Skale;
  • wyrażenia zgody na dalszy wynajem na rzecz Pani E. B. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku komunalnym nr 28 w Rzeplinie wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Skała;
  • wyrażenia zgody na dalszy wynajem na rzecz Polskiego Stronnictwa Ludowego 00-593 Warszawa ul. Piękna 3A lokalu użytkowego w budynku komunalnym w Skale ul. Langiewicza 8 wchodzącego w skład zasobu komunalnego Gminy Skała;
  • wyrażenia zgody na dalszy wynajem na rzecz Pani H. O. lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym nr 5 w Minodze wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Skała;
  • przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowania zadań z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skała;
  • udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Skała;
  • zmian budżetu Gminy Skała na 2017 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skała.
 7. Przyjęcie protokołu nr 36 z sesji Rady Miejskiej w Skale.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

 

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)