Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Sesja Rady Gminy Iwanowice - 28. czerwca 2017 r.

Sesja Rady Gminy Iwanowice - 28. czerwca 2017 r.

W środę 28 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice odbyła się sesja tamtejszej Rady Gminy. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z przebiegu obrad.

Planowany porządek obrad pod nagraniem.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 3. Informacja Przewodniczącego Rady nt. zgłoszonych interpelacji. Zapytania Radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iwanowice za rok 2016
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Iwanowice za 2016 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójta Gminy Iwanowice za 2016 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2017-2025
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Iwanowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Iwanowicach
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic dla dróg publicznych w miejscowości Sieciechowice
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 14. Informacja o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 16. Wystąpienia sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich
 17. Wolne wnioski i informacje
 18. Zakończenie sesji

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwanowice.

 

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)