Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Sesja Rady Miejskiej w Skale - 27. czerwca 2017 r.

Sesja Rady Miejskiej w Skale - 27. czerwca 2017 r.

Zapraszamy do oglądania nagrania z sesji Rady Miejskiej w Skale, która odbyła się we wtorek 27. czerwcao godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Skała (Rynek 29 pok. Nr 9).

Program sesji dostępny pod nagraniem.

Program sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skała z prac od ostatniej sesji w tym z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Skale.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skała za rok 2016;
  • absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Skała za rok 2016;
  • dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Skała instrumentem płatniczym;
  • zmian budżetu Gminy Skała na 2017 rok;
  • szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Skała i jej jednostkom podległym;
  • kontynuacji przygotowania zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794”;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Gołyszynie;
  • nadania nazw ulic w mieście Skała;
  • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cianowicach;
  • zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale;
  • zmiany w programie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Podjęcie rezolucji w sprawie planowanych zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.
 7. Przyjęcie protokołu nr 35 z sesji Rady Miejskiej w Skale.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)