Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Konkurs na najładniejszy ogród letni w gminie Trzyciąż

Konkurs na najładniejszy ogród letni w gminie Trzyciąż

Jak co roku organizatorzy konkursu „Konkurs na najładniejszy ogród letni w gminie Trzyciąż” zapraszają  do zgłaszania  swoich ogrodów. Termin zgłoszeń upływa dnia 30.06.2017 r.

Regulamin konkursu:

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec gminy Trzyciąż mający ogródek przydomowy

2. Konkurs organizowany jest w dwóch  kategoriach

  • ogródki przydomowe przy domkach prywatnych, jak również ogródki osiedlowe, o które dbają mieszkańcy bloku lub dozorcy).
  • ogródki przy gospodarstwach rolnych

3. Uczestnicy, którzy przystąpili do konkursu potwierdzają zgłoszenia własnoręcznym podpisem na „Karcie zgłoszenia”. Karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy , na stronie internetowej urzędu.

4. Zgłoszenia pisemne do dnia 30.06.2017r należy nadsyłać do sekretariatu UG Trzyciąż  lub do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Trzyciąż. Przeglądu ogrodów  Komisja dokona po uprzednim umówieniu z właścicielem  po 30 czerwca 2017r.  Dokonując oceny ogrodów komisja konkursowa weźmie pod uwagę: estetykę i funkcjonalność ogrodu, pomysłowość aranżacji i kompozycji roślinnych, jak również ogólne wrażenie, jakie wywołuje ogród

5. Komisja konkursowa ogłosi listę zwycięzców do dnia 31 lipca 2017 r.i ogłosi wyniki na stronie internetowej UG oraz powiadomi zwycięzców telefonicznie .Nagrody zostaną wręczone na festynie gminnym „Święto ziemniaka w Gminie Trzyciąż” w dniu  1  października 2017r

6. W konkursie nie mogą brać udziału nagrodzeni w 4  poprzednich edycjach!

7. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 3 najpiękniejsze ogródki przydomowe i jeden ogródek osiedlowy oraz 3  ogródki przy gospodarstwach rolnych.

8. Oględzin i oceny dokonywać będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Trzyciąż w składzie co najmniej 3-osobowym.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo  fotografowania  ogródków oraz podania wyników do publicznej wiadomości.

Źródło: ugtrzyciaz.pl

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)