Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Zapomniałem hasła

Sesja Rady Gminy Iwanowice - 24 maja 2017 r.

Sesja Rady Gminy Iwanowice - 24 maja 2017 r.

W środę 24 maja 2017 r. o godz. 9:00 odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice sesja Rady Gminy. Zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo z przebiegu obrad.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady nt. zgłoszonych interpelacji. Zapytania Radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2017 – 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za zbiorowe odprowadzenie ścieków i oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ECOLO-CHIEF w Iwanowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 225/6 położonej w Damicach przeznaczonej na uregulowanie przebiegu drogi gminnej w Damicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki nr 743/2 położonej w Sieciechowicach przeznaczonej na uregulowanie przebiegu drogi gminnej w Sieciechowicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalsze oddanie w dzierżawę działki nr 269/2 o pow. 1,3210 ha, na której znajduje się boisko sportowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 kwietnia 2017 r. na działalność Wójta Gminy Iwanowice złożonej przez Pana Michała Znamirowskiego dotyczącej Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. Wójta Gminy Iwanowice w sprawie informacji o wysokości kwoty podstawowej dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego na ternie Gminy Iwanowice oraz statystycznej liczby uczniów, Zarządzenia nr 22/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Wójta Gminy Iwanowice w sprawie ogłoszenia wysokości zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Iwanowice oraz statystycznej liczbie uczniów jak również naruszenia prawa poprzez potrącenie nadpłaty w rozdziale 80103 w kwocie 1.255,30 zł wynikającej z rozliczenia dotacji za 2016 r.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wystąpienia sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

Projekty uchwał są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Iwanowice.

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)