Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Zapomniałem hasła

Współczesne zagrożenia internetu – debata społeczna w Olkuszu

Współczesne zagrożenia internetu – debata społeczna w Olkuszu

23 maja 2017 roku o godzinie 10.00 roku w auli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu  przy ulicy Jana Pawła II odbyła się debata społeczna.  Tematem wiodącym spotkania były „Współczesne zagrożenia Internetu”. Przedsięwzięcie to realizowane jest również w ramach projektu „Zagrożenia w Sieci-profilaktyka, reagowanie” w szkołach podstawowych wśród uczniów klas IV-VI, nauczycieli i rodziców.  W spotkaniu uczestniczyło 40 osób: przedstawiciele PCPR, OPS, Dyrekcja i pedagodzy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Olkusz, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Olkuszu, Główny Specjalista ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu, przedstawicielka lokalnych mediów,  osoby prywatne  a także przedstawiciele Policji.  

Oficjalnego otwarcia spotkania i przywitania gości dokonał Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu mł. insp. Tomasz Zając. Następnie asp. Katarzyna Matras - oficer prasowy KPP w Olkuszu omówiła program i przebieg debaty oraz  strukturę organizacyjną komendy.

O innowacyjnych narzędziach funkcjonujących w Policji tj. „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja Komenda” mówili Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. szt. Artur Czarnota i asp. Katarzyna Matras. W trakcie spotkania policjanci zaprezentowali  spot reklamowy aplikacji „Moja Komenda” i prezentację multimedialną dot. funkcjonowania mapy zagrożeń. Uczestnikom debaty zostały wręczone ulotki opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas spotkania st. sierż. Marika Guzik-Gajda oraz nadkom. Wojciech Chechelski szczegółowo omówili zagadnienia dotyczące  „Współczesnych zagrożeń Internetu”. Wyjaśnili m.in. czym jest sexting, grooming i cyberbulding. Szczególną uwagę zwrócili na nieodpowiednie treści obrazujące przemoc i okrucieństwo, nawołujące do samookaleczeń i zażywania niebezpiecznych substancji. Swoją wiedzę policjanci opierali na doświadczeniu i  pracy z młodzieżą  a także na przykładach konkretnych spraw. Prelegenci  podkreślali  również znaczenie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej, zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk niepożądanych społecznie.  

Po przemówieniach wywiązała się dyskusja dotycząca prezentowanej problematyki. Dyskutowano m.in. o funkcjonowaniu „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” jak również o zagrożeniach, na które są narażone dzieci i młodzież w Internecie. Uczestników spotkania poproszono o wypełnienie ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane przez policjantów podczas organizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć.  Zgromadzeni na auli olkuskiej komendy przedstawili swoje propozycje dotyczące podniesienia poziomu wiedzy na temat zagrożeń internetowych,  poprzez dalszą kontynuację problemowego zagadnienia i  zorganizowanie cyklu podobnych spotkań w szkołach.  Zasugerowali, aby debaty były organizowane również we współpracy z psychologami. 

Źródło: olkusz.policja.gov.pl

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)