Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Polecamy także:

Walka ze smogiem: miasto robi swoje

Walka ze smogiem: miasto robi swoje

„Stosowanie półśrodków nie doprowadzi do znaczącej poprawy jakości powietrza w Krakowie, co więcej – w takiej sytuacji także wszystkie działania podejmowane przez Miasto nie będą przynosić zadowalających rezultatów” – to komentarz Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa, dopuszczającego stosowanie w Krakowie pieców węglowych. Niezależnie od decyzji radnych sejmiku, Kraków nadal będzie pozyskiwał środki na likwidację pieców, a także wdrażał osłony dla najuboższych, którzy zdecydują się na wymianę pieca.

Przypomnijmy: po wczorajszej decyzji zarządu Województwa Małopolskiego, który w projekcie uchwały dopuścił stosowanie w Krakowie pieców węglowych, nie są pewne losy zakazu palenia węglem na terenie naszego miasta. Decyzję w tej sprawie ma podjąć ostatecznie Sejmik Województwa Małopolskiego, po konsultacjach społecznych.

Sceptyczne do zapisów projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków są władze Miasta. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przypomina, że zgodnie z uchwalanym przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programem Ochrony Powietrza, w Krakowie konieczna jest likwidacja palenisk węglowych, a nie ograniczenia emisyjne takich pieców. „Dopuszczenie do stosowania w Krakowie palenisk węglowych, nawet przy założeniu, że bylibyśmy w stanie zapewnić dotrzymanie przez mieszkańców narzuconych w uchwale warunków emisyjnych kotłów, nie zapewni osiągnięcia wymaganych standardów jakości powietrza” – podkreśla Jacek Majchrowski. Takie wskazania znalazły się też w ekspertyzie firmy ATMOTERM S.A., dotyczącej rodzaju paliw stosowanych w Krakowie, wykonanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Można tam przeczytać m.in., że nie jest możliwe osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza w stolicy Małopolski poprzez poprawę jakości
węgla spalanego w domowych instalacjach grzewczych.

Wątpliwości budzi też określenie w projekcie nowej uchwały sejmiku Województwa rodzaju urządzeń dopuszczonych do stosowania i standardów emisyjnych dla tych urządzeń. „Artykuł 96 ustawy Prawo ochrony środowiska daje Sejmikowi Województwa wyłącznie prawo do określenia rodzaju i jakości paliw dopuszczonych do stosowania” – zaznacza Prezydent Krakowa.

Przyjęty wczoraj projekt uchwały dopuszcza możliwość stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe (spełniające odpowiednie wymagania) w nowych obiektach. „A to sprzeczne jest z realizowaną przez Miasto polityką. Zarówno w planach zagospodarowania przestrzennego, jak i w decyzjach o warunkach zabudowy zamieszczamy zapisy wykluczające możliwość stosowania paliw stałych jako podstawowego źródła ciepła” – przypomina Prezydent Majchrowski.

Władze Miasta mają nadzieję, że trakcie konsultacji społecznych uda się zmienić ostateczny kształt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego i zakaz palenia węglem w Krakowie w paleniskach domowych zostanie wprowadzony. „W tej sprawie będę chciał się w najbliższym czasie spotkać z radnymi sejmiku reprezentującymi nasze miasto. Nie zmieniamy stanowiska w tej kwestii, wyrażonego w moich dwukrotnych wystąpieniach do Marszałka Województwa: jedynie zakaz palenia węglem w paleniskach domowych może wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Krakowie” – podkreśla Jacek Majchrowski.

Bez względu na losy zakazu stosowania w Krakowie węgla, Miasto przygotowuje projekt programu osłonowego dla najuboższych osób, które poniosą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu grzewczego. Pozyskiwane są też kolejne pieniądze na dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych. Ostatnio Miasto dostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 4 mln zł na dopłaty do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Kraków stara się też o środki z rządowego programu KAWKA. W planach jest również aplikacja o unijne środki na likwidację niskiej emisji w kolejnym okresie programowania na lata 2014 – 2020.

Autor informacji: jan.machowski@um.krakow.pl

Zdjęcie pochodzi z serwisu Wikipedia.pl

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)