Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką Cookies
Zapomniałem hasła

Sesja Rady Gminy Iwanowice - 21 kwietnia 2017 r.

Sesja Rady Gminy Iwanowice - 21 kwietnia 2017 r.

W piątek 21 kwietnia 2017 r. o godz. 09:00 odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy Iwanowice zwyczajna sesja Rady Gminy. Przedstawiamy porządek obraz oraz relację wideo z ich przebiegu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady nt. zgłoszonych interpelacji. Zapytania Radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2017 – Nr XXV/249/2016 Rady Gminy Iwanowice z dnia 28 grudnia 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwanowice na dofinansowanie wydatków bieżących dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/273/2017 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 marca 2017r. dotyczącej określenia limitu zużycia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego w remizach OSP stanowiących podstawę zwrotu określonej kwoty z budżetu Gminy Iwanowice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/115/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 9 grudnia 2015r. - zmiana statutu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia ograniczonego zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodnika zrealizowanego w ramach zadania pn: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Poskwitów odc. 150 km 0+107,5 – 0+457,5” .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany gminnego regulaminu udzielenia dofinansowania kosztów transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu gminy Iwanowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016r. dla Gminy Iwanowice.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Iwanowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
 16. Informacja w sprawie umorzenia podatku za rok 2016.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wystąpienia sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Iwanowice.

 

Dodaj Komentarz

*Email nie będzie pokazywany
Przepisz kod:

  Komentarze (0)